وکیل حق حبس در عقد نکاح

حق حبس در عقد نکاح حق حبس  چیست ؟ یکی از حقوقی که می‌توان برای زوجه به رسمیت شناخت حق حبس در نکاح است . بدین معنا که زوجه میتواند تا زمان دریافت کامل مهریه از انجام وظایفی که در قبال زوج دارد امتناع نماید.این حق (حق حبس) نام دارد .در واقع حق حبس حقی […]

وکیل انواع طلاق

انواع طلاق : موضوع این مطلب در خصوص بحثی است که متاسفانه در جامعه ما بسیار رواج پیدا کرده بحث طلاق است در ادامه با وکیل طلاق همراه باشید… انواع درخواست طلاق طلاق در سه حالت ممکن است : طلاق به در خواست زوجه (زن) طلاق به درخواست زوج (مرد) طلاق با توافق طرفین (توافقی). […]

نکاتی درباره تنصیف دارایی

تنصیف دارایی چیست ؟ تنصیف دارایی بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نیست را در ضمن عقد ازدواج خود لحاظ کنند.  شرایط ضمن عقدمطابق با بند الف در سند ازدواج : چنانچه طلاق بنا به درخواست زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق […]

وضعیت هدایا در دوران نامزدی در صورت طلاق

وضعیت هدایا در دوران نامزدی : در ابتدا لازم است بدانیم که نامزدی عرفی با نامزدی حقوقی به یک معنا نیست بدین صورت که بعضاً در عرف از فاصله بین عقد و عروسی را دوران نامزدی گویند اما در قانون از فاصله بین خواستگاری تا عقد را دوران نامزدی می گویند حال آنکه در فاصله […]

وکیل اهدا جنین

وکیل اهدا جنین: اهدای جنین: یکی از شیوه های درمان نازایی (اهدای جنین)است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی۴تا۵روز ،بعد جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می کنند که در مورد اهدای جنین ۳نظر وجود دارد. قبل از پرداختن به بحث […]

وکیل طلاق غیابی

وکیل طلاق غیابی : در مقاله وکیل طلاق به تفصیل به شرح واقعه طلاق و مباحث مربوطه به آن پرداختیم در این مقاله به شرح مبحث طلاق غیابی میپردازیم اما قبل از آن لازم بر آن دیدیم که جهت روشن شدن موضوع رأی غیابی را تعریف کنیم. رأی در صورتی غیابی میباشد که که مشخصه […]

وکیل شرط تنصیف اموال

وکیل شرط تنصیف اموال: به هنگامی که زوجین سند نکاحیه را به هنگام عقد نکاح امضاء مینمایند یکی از شروطی که در سند ازدواج موجود میباشد شرط تنصیف اموال میباشد، که تنصیف اموال بدین معناست که زن و شوهر توافق میکنند که زوجه در اموالی که شوهر پس از عقد نکاح بدست می آورد سهیم […]

وکیل اعسار از پرداخت مهریه

وکیل اعسار از پرداخت مهریه: قبل از شرح عنوان فوق الذکر لازم است تا بدوأ به تعریف اعسار بپردازیم و سپس به شرح مطلب مدنظر بپردازیم. تعریف اعسار از منظر لغوی اعسار که از ریشه عسرت می آید، از منظر لغوی به نداری و مشقت و تنگدستی است و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که […]

وکیل مهریه تا 110 سکه

وکیل مهریه تا 110 سکه:برطبق تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی از مهریه ارائه داده اند، مهریه عبارت است از: مال معینی که زوج به زوجه از راه های متعارف به هنگام انعقاد عقد نکاح میدهد و یا اینکه به نفع زوجه بر دمه زوج قرار میگیرد. نحوه پرداخت مهریه نام دیگر مهریه صداق میباشد.نحوه پرداخت […]

وکیل اجازه ازدواج مجدد

وکیل اجازه ازدواج مجدد:مطابق قانون اصل بر این مبناست که زمانی که مرد ازدواج نموده و دارای همسر میباشد نمیتواند ازدواج مجدد نماید و همسر دیگری اختیار کند مگر، با رضایت همسر اول. مطابق بند دوازدهم شرط مندرج در سند ازدواج چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت همسر اول اختیار کند و یا به تشخیص […]