نوشته‌ها

وکیل اثبات اقاله

اثبات اقاله : وکیل اثبات اقاله : طبق ماده ۲۶۴ قانون مدنی یکی از روش‌های سقوط قرارداد ، اقاله است . اقاله در لغت به معنای فسخ و برهم زدن همراه با بخشش و رضایت است که ناشی از اراده طرفین است. اقاله در شرایطی به وجود می آید که طرفین پس از انعقاد قرارداد […]

وکیل مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت تعریف عقد یا قرارداد : قرارداد یا عقد طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها قرار گیرد.بر اثر عقد میان دو طرف یک رابطه جدید حقوقی برقرار می شود و طرفین […]

اسقاط کافه خیارات

    اسقاط کافه خیارات: این مطلب مورد بحث و بررسی عبارتی تحت عنوان :اسقاط کافه خیارات میباشد. اگر ملکی را خریده باشیم یا فروخته باشیم یا این که قرارداد اجاره ملکی را نوشته باشیم در قراردادهای خرید و فروشی که بین طرفین معاملات صورت میگیرد. بندی وجود دارد که در آن ذکر شده:طرفین بدین […]